Pytanie
Od krajowego kontrahenta otrzymaliśmy dwie zaliczkowe (po 50% wartości zamówienia) faktury VAT wystawione w walucie obcej. Jedna faktura z datą kwietniową, druga z datą majową. Obie księgowane w maju, ponieważ w maju w dwóch transzach zostały zapłacone. Pod koniec maja otrzymaliśmy pięć zerowych faktur VAT. Na fakturach wpisane są kwoty plus/minus z saldem zero na poszczególne towary - z opisem, że np. towar A został zapłacony w 100% na fakturze z kwietnia.
Czy właściwym kursem do rozliczenia transakcji zakupu jest kurs z faktur zaliczkowych?
Czy wg tych kursów towar powinniśmy przyjąć na magazyn, a zerowe faktury bez księgowania załączyć pod zaliczkowe?