Pytanie
Czy warunkiem koniecznym do zaliczenia przepracowanych lat do stażu pracy jest objęcie, a następnie osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego?
Przypadek nr 1 - dotyczący osoby pracującej w gospodarstwie rolnym w latach 1 lipca 1977 r. - 1 września 1981 r. (wiek pracownika - 51 lat); gospodarstwo rolne rodziców pracownika; pracownik nie objął gospodarstwa
Przypadek nr 2 - dotyczący osoby pracującej w gospodarstwie rolnym w latach 27 stycznia 1966 r. - 31 stycznia 1968 r. (wiek pracownika - 62 lata), aktem notarialnym gospodarstwo rolne przekazano na rzecz brata.