Pytanie
Zakupiłem jako osoba fizyczna nieruchomości gruntowe w kilku miejscowościach, które zostały podzielone na działki i są stopniowo sprzedawane. Po zakupie nieruchomości ponosiłem koszty związane z podziałem i uzbrojeniem działek. Sprzedaż traktowałem jako sprzedaż nieruchomości rozliczając się z tego przychodu/dochodu w deklaracji PIT-39. Koszty związane z przekształcaniem poszczególnych nieruchomości uznawałem za koszt danej nieruchomości i rozliczałem go proporcjonalnie do sprzedawanych działek (do m2). W związku z ostatnim wyrokiem z marca 2012 r. założyłem na potrzeby rozliczania przychodu z nieruchomości działalność gospodarczą. Wpis uzyskałem w maju 2011 r.
Jak powinienem ująć w działalności wartość gruntów, które nie zostały jeszcze sprzedane i na jaki dzień je policzyć?
Jeżeli rozliczałem do tej pory koszty przekształcenia działek oraz koszt gruntu proporcjonalnie do sprzedanej ilości działek z danej inwestycji (wg metrów), to czy mogę do PKPiR wprowadzić niesprzedaną część gruntu w jej koszcie zakupu (ilość posiadanej ziemi razy cena zakupu za 1m2) powiększoną o koszty związane z przekształceniem (przypadające na tę część niesprzedanego gruntu), które nie stanowiły jeszcze kosztu uzyskania przychodu w PIT-39?
Czy wartość tej ziemi powinna być zaksięgowana w koszty w momencie wprowadzenia do PKPiR i skorygowana o stan wartości ziemi pozostającej na koniec roku?
Czy rozpoczynając działalność gospodarczą mogę stosować zasadę, że wszystkie koszty związanie z przekształcaniem i dzieleniem gruntu mogą być kosztami w momencie poniesienia?
Czy można potraktować grunt jako towar i ewidencjonować rozchody magazynowe osobną ewidencją w PKPiR odnosząc sprzedane części gruntu w momencie ich sprzedaży w koszty uzyskania przychodu w wartości ich zakupu?