Pytanie
Czy wartość sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy ze stawką VAT zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. powinna być brana pod uwagę do określenia proporcji związanej z częściowym odliczeniem podatku naliczonego?
Jeśli tak, to w jaki sposób to należy oszacować, biorąc pod uwagę, że ww. sprzedaż jest jednorazową transakcją i firma nie przewiduje do końca roku żadnej sprzedaży ze stawką zwolnioną?