Pytanie
Właściciel firmy (księgowość uproszczona, podatnik VAT) buduje dom na potrzeby prywatne. Lokal o pow. 32 m2 z całości powierzchni budowanego domu chce przeznaczyć na cele działalności (dodatkowe miejsce prowadzenia działalności).
Czy z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z tą inwestycją, podatnik ma prawo odliczać VAT (czy koszty takie jak zakup wierteł, drobnych narzędzi do budowy itp. można ujmować także w ramach tej inwestycji)?
Jeśli tak, to jak należy prawidłowo ustalić wysokość odliczanego VAT?
Czy wartość odliczanego VAT należy wyliczyć proporcjonalnie na podstawie dokumentów źródłowych wg udziału powierzchni, przeznaczonej w przyszłości na cele działalności, do całej powierzchni nowo budowanego budynku?
Albo należy osobno wyodrębniać (na tyle, na ile to możliwe) faktury dotyczące tylko tego lokalu przeznaczonego na działalność i tylko od nich odliczać VAT?
Czy potrzebna jest także jakaś dokumentacja potwierdzająca przeznaczenie części budowanego budynku mieszkalnego na cele działalności?