Pytanie
W związku z tym, że spotykam się z różnymi interpretacjami na temat opodatkowania nagród w konkursie chciałabym poprosić o wypowiedź na ten temat.
Nasza spółka na zlecenie kontrahenta (za wynagrodzeniem) podejmuje się zorganizowania konkursu (organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie i wydanie nagród - w tym również rozliczenie obciążeń podatkowych z tego faktu wynikających), z regulaminu konkursu wynika, że uczestnikami konkursu mogą być nasi pracownicy jak i również pracownicy z firm współpracujących (zwycięzcami mogą być pracownicy i osoby trzecie).
Jako organizatorzy konkursu i wręczający nagrodę jesteśmy płatnikami podatku - i tutaj występuje wątpliwość - czy w przypadku naszych pracowników od wartości nagrody należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 10% czy może wchodzi w grę opodatkowanie na zasadach ogólnych (wynagrodzenie ze stosunku pracy)?
Nadmieniam, że uczestnictwo w konkursie jest związane z wykonywaną pracą w ramach stosunku pracy - wymaga od pracownika większego zaangażowania w celu zwiększenie sprzedaży danego towaru (producenta).