Pytanie
Czy prawdziwe jest twierdzenie, że wartość maksymalna roczna poboru wody nie może być większa niż wartość średnia dobowa poboru wody przemnożona przez 365 dni?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Zagadnienie powyższe nie jest regulowane przepisem ustawowym, jednakże średnia dobowa wielkość poboru, wynikająca z nierównomierności poboru w poszczególnych godzinach, bilansuje w sobie maksymalne ilości poboru w ciągu godziny, w związku z czym maksymalna ilość roczna nie powinna przekraczać wartości średniodobowej przemnożonej przez ilość dni w roku.
Lucyna Osuch-Chacińska