Pytanie
W miesiącu lipcu Spółka Komandytowo Akcyjna uległa przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Mamy do czynienia z następstwem prawnym. Pojawiło się kilka istotnych problemów. 1.W ciągu miesiąca lipca Spółka otrzymywała faktury adresowane na starą spółkę z datą wystawienia sprzed dnia przekształcenia, które dotyczą całego miesiąca lipca - np czynsze za lokale (10 dni - stara spółka, 21 dni nowa spółka). Podczas rozmowy z konsultantami z informacji podatkowej dowiedziałem się, że na podstawie takiej faktury tylko stara spółka może zaliczyć sobie w koszty część czynszu we właściwej proporcji, natomiast cześć czynszu przypadająca na okres po przekształceniu, "przepada " dla podatków. Oczywiste jest, że możemy prosić dostawców o korekty faktur i wystawienie drugiej faktury już na nowy podmiot.
Moje pytanie brzmi -czy możemy znaleźć coś w przepisach podatkowych, co pozwoliłoby nam na podstawie faktury wystawionej na podmiot przed przekształceniem zaksięgować część kosztów w księgach spółki przekształconej, czy jedyną drogą jest korekta pierwotnej faktury i rozdzielenie kosztów na dwie faktury?
W takim przypadku kolejne pytanie brzmi: czy w sytuacji, kiedy już nie ma starej spółki może być wystawiona korekta adresowana do spółki przed przekształceniem?
Drugie dotyczy wynagrodzeń, które są naliczone za cały miesiąc i wypłacone przez podmiot po przekształceniu - czy tutaj mamy prawo zaksięgować koszty za cały miesiąc w koszty podatkowe nowej spółki?
Pytanie trzecie dotyczy amortyzacji - czy notę za lipiec dzielimy proporcjonalnie, czy też z uwagi na to, że zgodnie z polityką rachunkowości notę amortyzacyjną księgujemy ostatniego dnia miesiąca, możemy ją w całości zaksięgować w koszty lipca w księgach nowej spółki, czy też może jest tak (jak ktoś z konsultantów sugerował), że patrząc literalnie na przepisy o umarzaniu środków trwałych, dochodzi do przekazania środków trwałych do nowej spółki w lipcu i w związku z tym mamy prawo amortyzować środki trwałe od sierpnia w nowej spółce?
Pytanie czwarte brzmi - czy w przypadku środków trwałych w związku z tym, że następuje przekazanie środków ze spółki do spółki, konieczne są dokumenty typu protokół przekazania, OT w ewidencji środków trwałych nowej spółki?