Pytanie
Prowadzę działalność w formie spółki cywilnej. Chciałabym użyczyć swój samochód do celów działalności spółki. Jest to samochód osobowy i będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, ale nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
Czy u wspólnika powstanie przychód z tytułu korzystania z samochodu do działalności spółki?
Jeżeli jest to przychód u drugiego wspólnika, czy kwota 100 zł za nieodpłatne używanie samochodu osobowego w okresie danego miesiąca będzie zaniżona?