Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł, kapitał zapasowy, który pochodzi z niepodzielonego zysku 8.000.000 zł. Chcemy dokonać przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną i jednocześnie podwyższyć kapitał podstawowy spółki akcyjnej z kapitału zapasowego spółki z o.o.
Czy w wyniku przekształcenia i jednoczesnego podwyższenia kapitału podstawowego spółki akcyjnej z kapitału zapasowego wspólnicy spółki z o.o. uzyskują dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?