Pytanie
Spółka z o.o. uległa podziałowi poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo założonej spółki. Celem podziału było wyodrębnienie segmentu spółki zajmującego się sprzątaniem, z którego powstała spółka sprzątająca. Podział nastąpił w kwietniu.
Czy w wyniku podziału do spółki wydzielonej przenosi się uzyskane przychody i koszty, a w tym dochód, który powstał przed podziałem spółki, a dotyczy działalności obejmującej sprzątanie (za 3 miesiące działalności)?
Czy przenoszeniu podlegają tylko aktywa i pasywa bez wyniku?
W złożonym planie podziału nie wykazano wyniku za okres bieżący.