Pytanie
Zamawiający ogłosił postępowanie na wykonanie usługi szkoleniowej w której określił, iż Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, które posiadają 3 - letnie doświadczenie zawodowe. Na etapie składania ofert, w postępowaniu nie zostały zadane do Zamawiającego żadne pytania do SIWZ. W postępowaniu złożył ofertę Wykonawca, który wykazał dysponowanie osobami, które w ostatnich trzech latach przeprowadziły 3 szkolenia. Przykładowo - jedno szkolenie zostało przeprowadzone w 2011 r., kolejne w 2012 r. i ostatnie w 2013 r.
Czy składając taki wykaz doświadczenia kadry, Wykonawca spełnił warunek określony przez Zamawiającego w SIWZ?