Pytanie
Czy w sytuacji, gdy organ wydający interpretacje indywidualne ORD-IN, zwróci na rachunek bankowy wnioskodawcy wniesioną opłatę, z uwagi na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego, a strona w ustawowym terminie 7 dni wniesie zażalenie na takie postanowienie, to czy należy ponownie, a jeżeli tak, to kiedy dokonać wpłaty?
Czy może należy czekać na wezwanie organu?