Pytanie
Pytanie dotyczy odpowiedzialności materialnej. Pracownik pracuje na lotnisku w sklepie bezcłowym na stanowisku sprzedawcy. Pracodawca zobowiązał pracowników do podpisania umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Jednocześnie pracodawca nie zapewnił warunków umożliwiających sprawowanie pieczy nad powierzonym mieniem (brak bramek, zabezpieczeń na towarach, monitoringu, zbyt mała ilość pracowników na tak dużej powierzchni).
Czy w sytuacji podpisania owej umowy oraz braku zapewnienia odpowiednich warunków przez pracodawcę- pracownik będzie ponosił odpowiedzialność za mienie?
Czy i w jaki sposób pracodawca powinien zapewnić możliwość sprawowania pieczy nad mieniem?