Pytanie
Spółka z o.o. udzieliła pożyczki jednostce powiązanej z Irlandii. Zgodnie z umową pożyczka oprocentowana jest według cen rynkowych. Przez 2 miesiące wysokość odsetek była naliczana zgodnie z umową a obecnie naliczane są minimalne, zaniżone. Odsetki doliczamy do należności głównej i mają być zapłacone wraz ze zwrotem pożyczki. Pożyczka ma być zwrócona do końca 2011 r.
Czy przy zapłacie odsetek należy zaniżone odsetki przeliczyć wg umowy i uznać podatkowo?
Czy przy spłacie pożyczki a nie zapłaceniu odsetek są one neutralne podatkowo?