Pytanie
W spółce z o.o. spółce komandytowej jeden z komandytariuszy wniósł udziały w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obecnie zamierza wystąpić ze spółki, przy czym na podstawie umowy z pozostałymi wspólnikami nie zostanie mu zwrócony wniesiony uprzednio wkład. Nie zostanie mu też wypłacony przypadający na niego dochód.
Czy w związku z powyższym u pozostałych wspólników (komplementariusza i komandytariuszy) powstanie z tego tytułu przychód, jeśli tak, to czy będzie to dla komandytariuszy będącymi osobami fizycznymi przychód z tytułu działalności gospodarczej czy też z tytułu kapitałów pieniężnych?