Pytanie
Czy w przypadku prowadzenia prac remediacyjnych, tj. oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, należy naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska?
Proces remediacji polega na poborze wody podziemnej, oczyszczeniu na powierzchni poprzez przepłukanie środkami zawierającymi LZO (lotne związki organiczne), a następnie zatłoczeniu oczyszczonej wody do gruntu.
Czy należy naliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska za emisję LZO do powietrza?
Czy zatłaczana oczyszczona woda podziemna jest traktowana jako ściek?
Jeśli tak, to czy należy naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem ścieków do gruntu?