Pytanie
Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności od 25 sierpnia 2014 r. ZUS będzie opłacać od maksymalnej podstawy dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, tj. 9365 zł.
Czy rozliczając w ZUS miesiąc sierpień należy wykazać i opłacić składki za 7 dni prowadzenia działalności w sierpniu, tj. liczyć proporcjonalnie składki od kwoty 9365 zł, czy też od całej kwoty, mimo iż działalność była prowadzona w sierpniu tylko 7 dni?
Czy składki obliczane od podstawy wyższej niż minimalna, tj. 2247,60 zł należy zawsze opłacać od pełnej podstawy ZUS i nie dzielić proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia działalności w danym miesiącu?