Pytanie
Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Przedmiotem tej działalności jest m.in. prowadzenie parku rozrywki edukacyjnej. Klienci płacą za wstęp do placówki, na warsztaty naukowe, wystawy tematyczne itp.
Czy w przypadku, gdy spółka zaoferuje swoim pracownikom oraz ich dzieciom przez pewien okres darmowe wejścia do placówki, powinno to zostać opodatkowane podatkiem VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi?
Jeśli tak, to czy powinniśmy to zarejestrować na kasie fiskalnej?