Pytanie
Czy w przypadku dostawy wody dla najemcy lokalu, wartość zużytej wody należy opodatkować stawką 8%, czy 23%, tak jak usługa najmu?
Spółka jest podatnikiem VAT, naszą działalnością podstawową jest wynajem własnych lokali użytkowych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych mediów. Posiadamy własne sieci infrastrukturalne, którymi dostarczamy media. Zawieramy z najemcami 2 umowy: na najem powierzchni i na dostawę czynników energetycznych (w tym wody). Na fakturach za wodę stosujemy opłaty przedsiębiorstwa wodociągowego za wodę zużytą (bez marży) ze stawką 8% oraz własne opłaty za przesył wody ze stawką 23%.