Pytanie
Podatnik otrzymał decyzję wymiarową na podatek od nieruchomości na 2013 r. na kwotę 200 zł. Podatnik wpłacił na początku roku całą wartość podatku w kasie urzędu tj. 200 zł. Po uregulowaniu całej należności wpłacił na konto bankowe ponownie kwotę podatku od nieruchomości.
Czy do nadpłaconej kwoty należy wystawić decyzję określającą wysokość nadpłaty na podstawie art. 74a Ordynacji podatkowej?
Czy po wydaniu decyzji następuje automatycznie zwrot nadpłaty czy też musi wpłynąć wniosek o zwrot od podatnika?
Czy w przypadku braku wniosku podatnika zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty (nadpłaty) dokonuje się w ramach czynności materialno-technicznych, bez wydawania takiej decyzji, a stosując jedynie dyspozycję polecenia zwrotu nadpłaty, np. w kasie urzędu lub na rachunek bankowy?