Pytanie
Jednoosobowa firma prowadząca działalność w zakresie usług budowlanych oraz handlu nabyła w grudniu 2014 r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa (budynek kotłowni wraz z pracownikami). Od grudnia 2014 r. kotłownia produkuje i sprzedaje ciepło dla spółdzielni mieszkaniowych oraz firm prywatnych. Odczyt zużytego ciepła odbywa się ostatniego dnia miesiąca i z tym dniem wystawiane są faktury za sprzedane ciepło. Faktury te mają 14-dniowy termin płatności.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT i kiedy najwcześniej należy ująć fakturę w ewidencji sprzedaży VAT?
Czy w przypadku braku ściśle określonego w umowie o dostawę ciepła terminu płatności za sprzedane ciepło można przyjąć dla powstania obowiązku podatkowego termin płatności określony na fakturze sprzedaży VAT?