Pytanie
Spółka posiada zapis w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w którym informuje odbiorców, iż w razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorcę o jego lokalizacji. Zapis ten jest powtórzeniem z regulaminu na dostawę wody i odbiór ścieków.
Czy spółka musi stosować taki zapis w umowach dla odbiorców przemysłowych?
W regulaminie nie ma rozróżnienia na odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Obawiamy się, iż w przypadku dużych zakładów nie będziemy w stanie zapewnić im poboru wody z punktu zastępczego.