Pytanie
Na terenie jednej hali dwie firmy A i B prowadzą działalność. Firma A dzierżawi kawałek hali od firmy B i wskazuje we wniosku, że jest właścicielem instalacji, o której mowa we wniosku, czyli pieców topielnych. Firma B zajmuje się obróbką mechaniczną odlewów wykonanych przez firmę A. Obie firmy posiadają pozwolenia na emisję ważne do 2023 r. - jedna na obróbkę, a druga na odlewy.
Co zrobić w sytuacji, gdy firma B chciałaby w tych samych piecach również robić odlewy?
Czy firma B powinna wystąpić o zmianę pozwolenia w zakresie emisji?
Czy może obaj prowadzący powinni wystąpić o całkiem nowe pozwolenie i we wniosku wskazać głównego prowadzącego instalację?
Czy firma A posiadająca pozwolenie na emisję może poddzierżawić piece innej firmie C, która będzie wykonywała odlewy dla firmy A?
Czy wówczas ta firma będzie mogła korzystać z uprawnień wynikających z pozwolenia na emisję firmy A?
Czy jednak każdy, kto poddzierżawia instalację, np. piece, powinien uzyskać swoje pozwolenie na emisję?