Pytanie
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron z datą w przyszłości tj. z dniem 30 września 2012 r. (z przyczyn niedotyczących pracownika - likwidacja stanowiska).
Czy w okresie od podpisania dokumentu porozumienia do daty rozwiązania umowy o pracę można zmienić pracownikowi stanowisko na mocy porozumienia stron?
A jeśli stanowisko zostało zmienione, to czy przy rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 30 września 2012 r. pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty 2 odpraw z tytułu likwidacji pierwszego i drugiego stanowiska?