Pytanie
Firma B przejęła część zakładu firmy A. Między firmami została podpisana umowa franczyzy. Firma A deleguje pracowników do pracy za granicą i w związku z tym ubiega się o dokumenty A1. Firma A wystąpiła o dokument A1 dla pracownika, który został przejęty przez firmę B.
Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca B do ZUS w związku z przejęciem delegowanych pracowników?
Czy w dokumencie A1 należy wykazać wcześniejszy okres delegowania pracownika przez firmę A, jeżeli firma B deleguje go do tego samego kraju?