Pytanie
Jesteśmy firmą świadczącą usługi dostępu do internetu przewodowego oraz bezprzewodowego. Usługi te mieszczą się w katalogu usług telekomunikacyjnych, co oznacza, że są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.
Czy usługi pojawiające się wokół naszych usług również można zakwalifikować do tej kategorii usług i nie rejestrować ich na kasie fiskalnej?
Myślimy tu o następujących usługach:
1) naprawa łącza internetowego u klienta (zawiniona przez klienta),
2) przeniesienie lub przerobienie instalacji dostępu,
3) opłata aktywacyjna - po karnym odłączeniu,
4) zawieszenie oraz wznowienie usługi dostępu,
5) czynności firmy windykacyjnej,
6) monit wysłany do abonenta.