Pytanie
Czy usługę polegającą na montażu ścian działowych z płyt warstwowych, wykonywaną przez naszych pracowników poza RP, a na terenie UE powinnam sklasyfikować w świetle przepisów VAT jako usługę budowlaną?
Czy obowiązek rozliczania podatku VAT następuje na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d u.p.t.u.?
Przedmiotowa usługa obejmuje tylko prace fizyczne naszych pracowników, bez naszych maszyn.