Pytanie
Czy usługa, która co prawda jest finasowana ze środków unijnych (POKL), jednakże niemająca charakteru szkolenia zawodowego, bo polegająca na:
1. udzieleniu pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mającym problemy w rodzinie,
2. udzielenie pomocy psychologicznej osobom z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, dotkniętych przemocą domową,
3. grupowe doradztwo zawodowe,
4. pomoc indywidualnego asystenta rodziny, korzystać ze zwolnienia z VAT?