Pytanie
Podatnik czeski, który na terenie Polski dokonuje sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych bezpośrednio z Czech będzie składał dokumenty rejestracyjne w II Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście. Przy rejestracji dokumentów urząd skarbowy zażądał przedłożenia wielu dokumentów. Żąda, żeby wszystkie były przetłumaczone na język polski i jeżeli są to kopie to mają być uwierzytelnione. Wobec podatnika nie jest prowadzona kontrola.
Czy urząd ma prawo tego żądać i na jakiej podstawie (to są duże koszty)?
Jeżeli tak czy to musi być tłumaczenie tłumacza przysięgłego?
Czy uwierzytelnienie ma być dokonane przez notariusza, czy wystarczy klauzula osoby reprezentującej na dokumentach "za zgodność z oryginałem" z podpisem?
Czy jeżeli musi to być notariusz to czy może być notariusz czeski?