Pytanie
Nasza firma nawiązała umowę o współpracy z osobą, która ma wykonać dla nas projekt towaru, który następnie będziemy sprzedawać. Umowa przewiduje przekazanie praw autorskich do projektu. Wynagrodzenie zgodnie z umową płatne jest w postaci zaliczki oraz udziału w zysku z każdego sprzedanego egzemplarza towaru po każdym okresie rozliczeniowym wynoszącym pół roku.
Czy w takiej sytuacji osoba ta może nam wystawić rachunek do zaliczki z kosztami uzyskania na poziomie 50%?
Czy po każdym okresie rozliczeniowym osoba ta może nam wystawić rachunek z kosztami uzyskania na poziomie 50%?
Czy świadcząc takie usługi osoba ta nie powinna zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej?