Pytanie
Firma zakupiła 26 marca 2012 r. dwie maszyny za wartość netto 70.000 zł, wartość brutto 86.100 zł. W tym samym dniu wystawiono fakturę na wartości ww. Maszyny te zostały zaliczone do środków trwałych (używane - okres amortyzacji 36 miesięcy) - wspólna kwota amortyzacji miesięcznej to 1944,25 zł, dotychczasowa amortyzacja to 15.554 zł. Amortyzacja na 2013 r. wynosi 23.331 zł. Do 31 grudnia 2012 r. zapłacono 8 rat po 4305 zł = 34.440 zł. Zapłata faktury zgodnie z zawartą umową została rozłożona na 20 równych rat po 4305 zł od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. płatnych do 10 dnia każdego miesiąca.
Czy trzeba korygować koszty amortyzacji w poszczególnych miesiącach tego roku i w jakiej kwocie?