Pytanie
Spółka zakupiła zgodnie z umową dnia 10 sierpnia wszelkie wierzytelności wynikające z roszczenia sprzedającego (udziałowcy z Niemiec - ojciec i syn - wnieśli zgodnie z uchwałą dopłaty w wysokości 325.577, 47 zł) wobec spółki o zwrot dopłaty (udziałowcy spółki z o. o., 100% udziałów, zgodnie z uchwałą te dopłaty podlegają zwrotowi). Nasza spółka dnia 10 sierpnia (wpłaty dokonano) zakupiła udziały od tych udziałowców oraz tę wierzytelność za 108.200 euro (x kurs średni z dnia poprzedzającego - tj. 9 sierpnia wynosi 439.454, 30 zł).W księgach na dzień 10 sierpnia wycena wierzytelności wynosi 325.577,47 zł odsetki w kwocie 122.684,70 zł, razem 448.262,17 zł. Spółka nie otrzymała faktury VAT.
Czy ww. transakcja zakupu wierzytelności podlega podatkowi VAT, czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych?