Pytanie
Do naszego szpitala trafił pacjent nieubezpieczony. Przebywał kilka dni w szpitalu w 2012 r. Na wezwania do zapłaty nie odpowiadał. Sąd wydał nakaz zapłaty. Komornik wydał postanowienie o umorzeniu egzekucji z braku środków finansowych. Pacjent jest osobą bezrobotną, nigdzie nie pracuje.
Czy w tej sytuacji szpital może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o wydanie decyzji w rozumieniu art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?