Pytanie
Czy studnie chłonne, wyloty do ziemi i drenaże rozsączające pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków (dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego) są urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.?
Czy jeżeli wnioskodawca posiada przydomową oczyszczalnię ścieków (dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego) i odprowadza oczyszczone ścieki bytowe do ziemi na własnym gruncie, to powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne tylko na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu, drenażu rozsączającego, studni chłonnej, dołu chłonnego, czy też na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych?