Pytanie
Stowarzyszenie Klubu Bokserskiego, które jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń oraz Przedsiębiorców (będzie prowadzić również działalność gospodarczą) zajmuje się świadczeniem usług związanych z nauką boksu. Nauka ta jest odpłatna dla osób chętnych i wynosi symboliczną kwotę 10 zł za wejście na zajęcia.
Czy Stowarzyszenie może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 32 u.p.t.u., jeżeli celem statutowym Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie sportu?
Czy są dodatkowe warunki skorzystania z powyższego zwolnienia?