Pytanie
Czy w sytuacji, gdy powiatowy zarząd drogowy, będący jednostką powiatu, składa wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, starosta powinien przesłać taki wniosek do dyrektora RZGW o wytypowanie innego starosty do załatwienia sprawy?
Czy wymóg taki obowiązuje tylko w przypadkach wydawania pozwoleń wodnoprawnych, gdzie wnioskodawcą jest np. powiatowy zarząd drogowy?