Pytanie
Wspólnik kilkuosobowej spółki z o. o. (1% udziałów) jest studentem studiów dziennych. W ramach programu Erasmus wyjeżdża na półroczne studia na jednym z włoskich uniwersytetów. Ponieważ spółka zamierza sprowadzać towar z Włoch, zarząd chciałby wykorzystać ten fakt do nawiązania i prowadzenia współpracy z dostawcami. W tym celu trzeba ponieść pewne koszty akwizycji (komputer, internet, inne oprogramowanie, przejazdy). Wspólnik nie jest zatrudniony w spółce i nie pełni w niej żadnej funkcji ani nie prowadzi też działalności gospodarczej w żadnej formie.
Jakiego typu umowę należałoby z nim zawrzeć i w jaki sposób rozliczać koszty i wynagrodzenie, aby stały się one kosztami polskiej spółki?