Pytanie
Spółka polska X importuje towar z Rosji (wagonami - koleją) od spółki Y (rosyjskiej) i sprzedaje towar na granicy (Brześć - Terespol) na warunkach DAP polskiemu kontrahentowi spółce Z. Spółka X ma podpisaną umowę na sprzedaż towaru ze spółką Z. Spółka Z dokonuje odprawy celnej. Sprzedaż tego towaru przez spółkę X spółce Z nie podlega podatkowi VAT. Jeśli występuje podatek PCC, to kto powinien go zapłacić: spółka X czy spółka Z?
Czy podatek wynosi 2%?
Kto składa deklarację PCC-1?