Pytanie
Osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej) będąca we wspólności majątkowej małżeńskiej wykupiła na własność w marcu 2008 r. mieszkanie spółdzielcze, w którym razem z małżonkiem zamieszkiwali i byli zameldowani od 1992 r. Jeden z małżonków zameldowany był do grudnia 2002 r., a od tej daty zamieszkał w nowo wybudowanym domu. Drugi z małżonków zameldowany jest nadal, lecz od grudnia 2002 r. mieszka w nowym domu.
Czy sprzedaż tego mieszkania przez oboje małżonków będzie korzystała z ulgi meldunkowej?