Pytanie
W roku 1995 jako małżonkowie nabyliśmy nieruchomość zabudowaną, którą wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych spółki jawnej, której byliśmy jedynymi wspólnikami. W roku 2007 budynek został wycofany z ewidencji środków trwałych, a w roku 2008, wyrokiem sądu w wyniku podziału majątku małżonków po rozwodzie, ja stałam się wyłącznym właścicielem budynku. W budynku tym prowadziłam działalność gospodarczą, ale nie został on wniesiony do ewidencji środków trwałych. Obecnie chcę sprzedać tę nieruchomość.
Jakie skutki podatkowe poniosę?