Pytanie
Nieruchomości zostały nabyte w spadku w 2009 r. Nieruchomości sprzedano w 2010 r. (95.000 zł) i 2011 r. (170.000 zł.). Z uzyskanych kwot w 2011 r. została nabyta inna nieruchomość za cenę 556.000 zł, którą następnie sprzedano w 2012 r. za 525.000 zł.
Czy sprzedaż nieruchomości w 2012 r. będzie opodatkowana, mimo że poniesiono stratę?
W PIT-39 za lata 2010, 2011, 2012 wykazano, że dochód ze sprzedaży jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.
Czy deklaracje PIT należało w danej sytuacji skorygować i przesłać do urzędu jakieś dokumenty np. akt notarialny nabycia nieruchomości w 2011 r.?