Pytanie
Czy sprzedaż nieruchomości (budynek oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu) w styczniu 2014 r. będzie w całości korzystała ze zwolnienia VAT (kupujący nie chce złożyć oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia, gdyż kupują to osoby fizyczne)?
Nieruchomość zakupiono 1 września 2002 r. Wartość początkowa budynku 155.418, 66 zł (transakcja korzystała ze zwolnienia z podatku VAT), następnie modernizowano ją w terminach:
- 31 maja 2003 r. - 545.562, 54 zł
- 31 lipca 2008 r. - 36.897, 00 zł
- 30 sierpnia 2008 r. - 6669,45 zł
- 30 września 2010 r. - 3023,64 zł
- 30 listopada 2010 r. - 7042, 32 zł
Od całości nakładów modernizacyjnych odliczano VAT naliczony. Nieruchomość jest wynajmowana od 1 stycznia 2010 r. (w roku 2010 powierzchnia wynajmowana była w każdym miesiącu inna – stopniowo się zwiększała). Od 1 stycznia 2011 r. nadal nieruchomość jest wynajmowana w 93,79% powierzchni (usługi dzierżawy objęte VAT), pozostałe 6,21% jest wykorzystywane na potrzeby bieżącej działalności.