Pytanie
Działka została otrzymana w darowiźnie od rodziny w 2006 r. Oddanie domu do użytku nastąpiło 2008 r. w ramach kredytu hipotecznego rodzina na swoim, kredyt jest nadal spłacany z dopłatą do odsetek.
Jaki obowiązki ciążą w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości w 2012 r.?
Jakie warunki należy spełnić, aby można było skorzystać ze zwolnienia od podatku?
Czy ma znaczenie fakt sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie w 2012 r.?
Czy należy zwrócić jakieś odsetki w ramach programu rodzina na swoim?
Czy należy złożyć w urzędzie skarbowym jakieś deklaracje?