Pytanie
Jesteśmy małżeństwem. W 1996 r. nabyliśmy od miasta lokal mieszkalny do naszego wspólnego majątku. W tym samym roku mój mąż rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i po przekształceniu lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy wprowadził go do środków trwałych firmy i amortyzował do momentu zakończenia działalności gospodarczej we wrześniu 2002 r. Od dnia zakończenia działalności gospodarczej przez męża lokal został przekazany na potrzeby własne. Następnie ja we wrześniu 2002 r. założyłam działalność gospodarczą (galeria) i lokal zakupiony przeze mnie i mojego męża w 1996 r. wykorzystywałam do swojej działalności gospodarczej, którą prowadziłam do 2008 r. Jednakże lokal ten nie został wprowadzony do środków trwałych mojej firmy i nie był amortyzowany. Od 2008 r. do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (najem prywatny lokalu użytkowego), podatek dochodowy w całości opłacany jest przeze mnie (ze względu na wspólność majątkową opłacam podatek od całości przychodu uzyskiwanego z najmu prywatnego). Do 2010 r. byłam czynnym podatnikiem podatku VAT, natomiast od 2011 r. z tytułu prowadzonego najmu korzystamy ze zwolnienia z VAT, w związku z uzyskiwaniem przychodów poniżej 150.000 zł.
Czy sprzedając zakupiony w 1996 r. lokal mieszkalny, przekształcony następnie na lokal użytkowy, powinniśmy zapłacić podatek dochodowy do urzędu skarbowego?
Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jaki sposób należy rozliczyć się ze sprzedaży takiego lokalu?