Pytanie
Spółka jawna prowadząca pełną księgowość ze względu na przekroczenie progów w 2012 r. (art. 64 ustawy o rachunkowości) podlega obligatoryjnemu badaniu w 2013 r. Na dzień 1 października 2013 r. nastąpiło przekształcenie tej spółki w spółkę z o.o. komandytową. Spółka zamknęła księgi na dzień 30 września 2013 r., mimo braku takiego obowiązku (art. 12 ust. 3 pkt 1 u.o.r.).
Czy jest to zamknięcie na koniec roku obrotowego i za ten okres 1 stycznia - 30 września 2013 r. będzie obowiązek obligatoryjnego badania?
Proszę o odpowiedź przy uwzględnieniu informacji, że w umowie spółki z o.o. komandytowej powstałej z przekształcenia jest zapis, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r.
Czy to oznacza w praktyce, że na dzień 31 grudnia 2013 r. spółki nie obowiązuje zamknięcie ksiąg rachunkowych, a rok obrotowy spółki jawnej trwał od 1 stycznia do 30 września 2013 r., a spółki z o.o. komandytowej od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.?