Pytanie
Jedna z gazet nieodpłatnie opublikowała artykuł o prowadzonej działalności gospodarczej polskiej spółki z o.o. Spółka w celu pokazania swoich zasobów i atrybutów sfinansowała przeloty samolotowe oraz pobyty w hotelach dwóm redaktorom piszącym wskazany felieton. Dla spółki artykuł w fachowym periodyku jest wyróżnieniem.
Czy przeloty oraz opłaty za hotel dla redaktorów mogą być kosztem spółki?
Czy spółka osiąga przychód statystyczny z tytuły nieodpłatnie otrzymanego świadczenia (artykuł w periodyku)?
Jak ewentualnie określić taki przychód?
Czy redaktorzy osiągają przychody z innych źródeł?