Pytanie
W 2008 r. kupiliśmy niezabudowaną nieruchomość (prawo wieczystego użytkowania gruntu), od którego przy nabyciu nie przysługiwało nam odliczenie VAT. Spółka prowadzi działalność w zakresie gier zwolnioną z opodatkowania VAT. Nieruchomość w 2008 r. została oddana na ewidencję środków trwałych. W latach 2008-2011 Spółka prowadziła na gruncie inwestycję polegającą na przygotowaniu gruntu pod budowę siedziby (równanie terenu, wywóz gruzu, wycinka krzewów itp.) od wydatków inwestycyjnych nie odliczaliśmy w poszczególnych latach VAT. Nieruchomość została sprzedana w 2012 r. ze stawką podstawową 23%. W związku ze zmianą przeznaczenia od wydatków na nabycie gruntu (środka trwałego) odliczyliśmy VAT stosując korektę 10-letnią.
Konsekwencją sprzedaży gruntu, było również zbycie niezakończonej inwestycji (prace przygotowawcze terenu). W związku z powyższym skutkiem było dokonanie przez nas korekty nieodliczonego wcześniej podatku od dokonanych wydatków inwestycyjnych (zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy o VAT). Korekty dokonaliśmy jednorazowo w miesiącu sprzedaży gruntu.
Czy zachowaliśmy się prawidłowo?