Pytanie
Spółka sporadycznie otrzymuje faktury za usługi hotelowe, które dotyczą podmiotów świadczących na jej rzecz usługi. Spółka ewidencjonuje fakturę w kwocie brutto na koncie 249, bez zaliczania w koszty i bez odliczenia VAT.
Czy Spółka obciążając kontrahenta kosztami noclegu powinna wystawić fakturę VAT doliczając do kwoty netto z faktury pierwotnej 8% VAT (wówczas poniesie koszt zapłaconego podatku należnego), czy też powinna wystawić notę obciążeniową w wartości brutto z faktury pierwotnej?