Pytanie
W spółce działają związki zawodowe i obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, który dotychczas nie regulował zagadnień związanych z ZFŚŚ. W związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy, działające w spółce organizacje związkowe oraz pracodawca podpisały protokół dodatkowy do układu zbiorowego zmniejszający wysokość odpisu na ŻFŚS do 20% (dotychczas spółka stosowała odpis ustawowy). Protokół dodatkowy został zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy 16 maja 2011 r. Intencją zarówno pracodawcy, jak i organizacji związkowych było, aby zmniejszony odpis obowiązywał przez cały 2011 r. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy spółka ma prawo, ustalając roczny odpis na ZFŚS i przelewając w terminie do 31 maja 2011 r. 75% ustalonego odpisu na rachunek funduszu, naliczyć zmniejszony odpis w wysokości 20% na cały rok kalendarzowy i dokonać korekty kosztów.
Czy spółka powinna naliczyć odpis proporcjonalnie tzn. do dnia 15 maja - odpis ustawowy, a od 16 maja - odpis zmniejszony czyli 20%?